Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjä Hau-kuntoklubin yrittäjä
Feenix t:mi Tiina Korhonen
Ruutikellarinkatu 5
06100 Porvoo

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla tiina AT haukuntoklubi PISTE fi

Kerään henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu sekä lakisääteiset velvoitteet. Kerään tietoja myös toimintaani liittyvää markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus ilmoittautumisen ja ajanvarauksen yhteydessä. En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietoina tallenetaan

 • nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • puhelinnumerosi

Henkilötietojasi vastaanottaa ja käsittelee

 • yrityksen toimija Tiina Korhonen
 • henkilötiedot ja niiden käyttö on suojattu asiattomilta
 • henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Tietojasi käytetään

 • hyvän palvelun tuottamiseen
 • yhteydenpitoon tarjoamani ajanvarausta edellyttävien palveluiden aikana
 • tilastollisiin tarkoituksiin ja toimintani parantamiseen
 • Hau-kuntoklubin yrittäjän markkinoinnin tuottamiseen
 • toimintaan liittyvien markkinointikirjeiden lähettämiseen
 • en luovuta tai myy tietojasi ulkopuolisille tahoille

Säilytän henkilötietojasi lakisääteisesti

 • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa lainsäädännön muutosten myötä ja palveluiden kehittyessä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta lisätietoja https://tietosuoja.fi/fi/yksityishenkilot EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)